جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کرج

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کرج که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کرج
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کرج
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کرج
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کرج
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کرج
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کرج
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کرج
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کرج
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کرج
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کرج
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کرج
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کرج
 • شیپ فایل بارش شهرستان کرج
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کرج
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کرج
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کرج
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کرج
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کرج
 • شیپ فایل سیل شهرستان کرج
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کرج
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کرج
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کرج
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کرج
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کرج
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کرج
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کرج
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کرج
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کرج
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کرج
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کرج
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کرج
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کرج
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کرج
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان کرج
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کرج
 • شیپ فایل سدهای شهرتان کرج
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کرج
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کرج
 • شیپ فایل شیب شهرستان کرج
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کرج
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان کرج
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کرج
 • شیپ فایل محدوده استان البرز

 

حجم فایل: 46.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کرج، اینجا