جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کنگاور

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کنگاور که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کنگاور

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کنگاور
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کنگاور
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل بارش شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل سیل شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل شیب شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کنگاور
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 16.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان کنگاور، اینجا