جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان کلیبر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان کلیبر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان کلیبر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان کلیبر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان کلیبر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل بارش شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل سیل شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل معادن شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل شیب شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان کلیبر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 50.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با کلیبر، اینجا