جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان جلفا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جلفا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان جلفا می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جلفا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جلفا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جلفا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جلفا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جلفا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جلفا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جلفا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جلفا
 • شیپ فایل بارش شهرستان جلفا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جلفا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان جلفا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل سیل شهرستان جلفا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جلفا
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان جلفا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان جلفا
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان جلفا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جلفا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جلفا
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 4.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل