جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان جغتای

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان جغتای که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان جغتای می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان جغتای
 • شیپ فایل بخش های شهرستان جغتای
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان جغتای
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان جغتای
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان جغتای
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان جغتای
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان جغتای
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان جغتای
 • شیپ فایل بارش شهرستان جغتای
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان جغتای
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان جغتای
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل سیل شهرستان جغتای
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان جغتای
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان جغتای
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان جغتای
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان جغتای
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان جغتای
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان جغتای
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 11.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل