جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان ایذه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ایذه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ایذه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ایذه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ایذه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ایذه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ایذه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ایذه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ایذه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ایذه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ایذه
 • شیپ فایل بارش شهرستان ایذه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ایذه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ایذه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل سیل شهرستان ایذه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ایذه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ایذه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان ایذه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ایذه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ایذه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ایذه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان ایذه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ایذه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ایذه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ایذه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ایذه
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان ایذه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ایذه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان ایذه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ایذه
 • شیپ فایل معادن شهرستان ایذه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل شیب شهرستان ایذه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ایذه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ایذه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان ایذه
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 117 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ایذه، اینجا