جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان اسلام آباد غرب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اسلام آباد غرب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اسلام غرب آباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اسلام آباد غرب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل بارش شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل سیل شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اسلام آباد غرب
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 18.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل