جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان هویزه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان هویزه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان هویزه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان هویزه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان هویزه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان هویزه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان هویزه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان هویزه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان هویزه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان هویزه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان هویزه
 • شیپ فایل بارش شهرستان هویزه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان هویزه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان هویزه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان هویزه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان هویزه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان هویزه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان هویزه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان هویزه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان هویزه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان هویزه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان هویزه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان هویزه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان هویزه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان هویزه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان هویزه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان هویزه
 • شیپ فایل شیب شهرستان هویزه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان هویزه
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 12.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با هویزه، اینجا