جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان هریس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان هریس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان هریس می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان هریس

 • شیپ فایل بخش های شهرستان هریس

 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان هریس

 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان هریس

 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان هریس

 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان هریس

 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان هریس

 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان هریس

 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان هریس

 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان هریس

 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان هریس

 • شیپ فایل اقلیم شهرستان هریس

 • شیپ فایل بارش شهرستان هریس

 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان هریس

 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان هریس

 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان هریس

 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان هریس

 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان هریس

 • شیپ فایل سیل شهرستان هریس

 • شیپ فایل فرسایش شهرستان هریس

 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان هریس

 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان هریس

 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان هریس

 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هریس
 •  
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان هریس
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 4.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل