جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان هشترود

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان هشترود که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان هشترود

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان هشترود
 • شیپ فایل بخش های شهرستان هشترود
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان هشترود
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان هشترود
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان هشترود
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان هشترود
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان هشترود
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان هشترود
 • شیپ فایل بارش شهرستان هشترود
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان هشترود
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان هشترود
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل سیل شهرستان هشترود
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان هشترود
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان هشترود
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان هشترود
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان هشترود
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان هشترود
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان هشترود
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان هشترود
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان هشترود
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان هشترود
 • شیپ فایل دشت های شهرستان هشترود
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان هشترود
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان هشترود
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان هشترود
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان هشترود
 • شیپ فایل سدهای شهرستان هشترود
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان هشترود
 • شیپ فایل معادن شهرستان هشترود
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان هشترود
 • شیپ فایل شیب شهرستان هشترود
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان هشترود
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 31.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با هشترود، اینجا