جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان همدان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان همدان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان همدان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان همدان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان زهمدان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان همدان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان همدان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان همدان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان همدان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان همدان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان همدان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان همدان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان همدان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان همدان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان همدان
 • شیپ فایل بارش شهرستان همدان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان همدان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان همدان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان همدان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان همدان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان همدان
 • شیپ فایل سیل شهرستان همدان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان همدان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان همدان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان همدان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان همدان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان همدان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان همدان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان همدان
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان همدان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان همدان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان همدان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان همدان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان همدان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان همدان
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان همدان
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان همدان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان همدان
 • شیپ فایل سدهای شهرستان همدان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان همدان
 • شیپ فایل معادن شهرستان همدان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان همدان
 • شیپ فایل شیب شهرستان همدان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان همدان
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 31.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان همدان، اینجا