جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان هفتگل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان هفتگل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان هفتگل

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان هفتگل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان هفتگل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل بارش شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل سیل شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل دشت های شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل معادن شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل شیب شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان هفتگل
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 18.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با هفتگل، اینجا