جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گنبدکاووس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گنبدکاووس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گنبدکاووس

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گنبدکاووس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گنبدکاووس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل بارش شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل سیل شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل سدهای شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل معادن شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل شیب شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گنبدکاووس
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 34.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان گنبدکاووس، اینجا