جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گناباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گناباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان گناباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گناباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گناباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گناباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گناباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گناباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گناباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گناباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گناباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان گناباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گناباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گناباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان گناباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گناباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گناباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گناباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گناباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گناباد
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 28.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل