جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گناباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گناباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گناباد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گناباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گناباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گناباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گناباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گناباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گناباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گناباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گناباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان گناباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گناباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گناباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان گناباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گناباد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گناباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گناباد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گناباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گناباد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گناباد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گناباد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گناباد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گناباد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گناباد
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گناباد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان گناباد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گناباد
 • شیپ فایل سدهای شهرتان گناباد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گناباد
 • شیپ فایل معادن شهرستان گناباد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل شیب شهرستان گناباد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گناباد
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان گناباد
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 55.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با گناباد، اینجا