جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گرمه

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گرمه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان گرمه

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گرمه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گرمه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گرمه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گرمه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گرمه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گرمه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گرمه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گرمه
 • شیپ فایل بارش شهرستان گرمه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گرمه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گرمه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل سیل شهرستان گرمه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گرمه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گرمه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گرمه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گرمه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گرمه
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان گرمه
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان گرمه
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان گرمه
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان گرمه
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان گرمه
 • شیپ فایل دشت های شهرستان گرمه
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان گرمه
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان گرمه
 • شیپ فایل سدهای شهرتان گرمه
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان گرمه
 • شیپ فایل معادن شهرستان گرمه
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل شیب شهرستان گرمه
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان گرمه
 • شیپ فایل پارک ملی شیب شهرستان گرمه
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان گرمه
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 28.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با گرمه، اینجا