جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان گرمه

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان گرمه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان گرمه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان گرمه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان گرمه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان گرمه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان گرمه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان گرمه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان گرمه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان گرمه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان گرمه
 • شیپ فایل بارش شهرستان گرمه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان گرمه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان گرمه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل سیل شهرستان گرمه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان گرمه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان گرمه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان گرمه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان گرمه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان گرمه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان گرمه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 17.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل