جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فومن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فومن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان فومن می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فومن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فومن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فومن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فومن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فومن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فومن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فومن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فومن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فومن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فومن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فومن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فومن
 • شیپ فایل بارش شهرستان فومن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فومن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فومن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فومن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فومن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فومن
 • شیپ فایل سیل شهرستان فومن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فومن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فومن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فومن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فومن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فومن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فومن
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 24.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل