جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فومن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فومن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فومن

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فومن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فومن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فومن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فومن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فومن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فومن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فومن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فومن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فومن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فومن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فومن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فومن
 • شیپ فایل بارش شهرستان فومن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فومن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فومن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فومن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فومن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فومن
 • شیپ فایل سیل شهرستان فومن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فومن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فومن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فومن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فومن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فومن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فومن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فومن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فومن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فومن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فومن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فومن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فومن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فومن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فومن
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان فومن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فومن
 • شیپ فایل سدهای شهرستان فومن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فومن
 • شیپ فایل معادن شهرستان فومن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فومن
 • شیپ فایل شیب شهرستان فومن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فومن
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان فومن
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان فومن
 • شیپ فایل محدوده استان گیلان

 

حجم فایل: 31 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان فومن، اینجا