جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فیروزه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فیروزه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان فیروزه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فیروزه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فیروزه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل بارش شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل سیل شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فیروزه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 7.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل