جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فردوس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فردوس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فردوس

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فردوس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فردوس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فردوس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فردوس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فردوس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فردوس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فردوس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فردوس
 • شیپ فایل بارش شهرستان فردوس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فردوس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فردوس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فردوس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فردوس
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فردوس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فردوس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فردوس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فردوس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فردوس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فردوس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فردوس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فردوس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فردوس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فردوس
 • شیپ فایل سدهای شهرتان فردوس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فردوس
 • شیپ فایل معادن شهرستان فردوس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل شیب شهرستان فردوس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فردوس
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان فردوس
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 31.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با فردوس، اینجا