جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان فریدن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فریدن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فریدن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فریدن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فریدن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فریدن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فریدن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فریدن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فریدن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فریدن
 • شیپ فایل بارش شهرستان فریدن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فریدن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فریدن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل سیل شهرستان فریدن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فریدن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فریدن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فریدن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فریدن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فریدن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان فریدن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فریدن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فریدن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فریدن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فریدن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فریدن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فریدن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فریدن
 • شیپ فایل شیب شهرستان فریدن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فریدن
 • شیپ فایل محدوده استان اصفهان

 

حجم فایل: 15.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با فریدن، اینجا