جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان فامنین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان فامنین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان فامنین

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان فامنین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان فامنین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان فامنین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان فامنین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان فامنین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان فامنین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان فامنین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان فامنین
 • شیپ فایل بارش شهرستان فامنین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان فامنین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان فامنین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل سیل شهرستان فامنین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان فامنین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان فامنین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان فامنین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان فامنین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان فامنین
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان فامنین
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان فامنین
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان فامنین
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان فامنین
 • شیپ فایل دشت های شهرستان فامنین
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان فامنین
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان فامنین
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان فامنین
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان فامنین
 • شیپ فایل معادن شهرستان فامنین
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان فامنین
 • شیپ فایل شیب شهرستان فامنین
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان فامنین
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 12.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان فامنین، اینجا