جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اسفراین

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اسفراین که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اسفراین می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اسفراین
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اسفراین
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل بارش شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل سیل شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اسفراین
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان شمالی

 

حجم فایل: 40.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل