جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان اقلید

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اقلید که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اقلید

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اقلید
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اقلید
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اقلید
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اقلید
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اقلید
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اقلید
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اقلید
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اقلید
 • شیپ فایل بارش شهرستان اقلید
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اقلید
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اقلید
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل سیل شهرستان اقلید
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اقلید
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اقلید
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اقلید
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اقلید
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اقلید
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اقلید
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اقلید
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اقلید
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اقلید
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اقلید
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اقلید
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اقلید
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اقلید
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اقلید
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اقلید
 • شیپ فایل سدهای شهرتان اقلید
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اقلید
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اقلید
 • شیپ فایل شیب شهرستان اقلید
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اقلید
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان اقلید
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 97.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با اقلید، اینجا