جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دزفول

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دزفول که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان دزفول

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دزفول
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دزفول
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دزفول
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دزفول
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دزفول
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دزفول
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دزفول
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دزفول
 • شیپ فایل بارش شهرستان دزفول
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دزفول
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دزفول
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل سیل شهرستان دزفول
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دزفول
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دزفول
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دزفول
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دزفول
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دزفول
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان دزفول
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان دزفول
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان دزفول
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان دزفول
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان دزفول
 • شیپ فایل دشت های شهرستان دزفول
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان دزفول
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان دزفول
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان دزفول
 • شیپ فایل سدهای شهرتان دزفول
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان دزفول
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل شیب شهرستان دزفول
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان دزفول
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان دزفول
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان دزفول
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 112مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با دزفول، اینجا