جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان دلفان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دلفان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان دلفان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دلفان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دلفان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دلفان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دلفان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دلفان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دلفان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دلفان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دلفان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دلفان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دلفان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دلفان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دلفان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دلفان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دلفان
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان دلفان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دلفان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دلفان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دلفان
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 38.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل