جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان دهگلان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دهگلان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 25 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان دهگلان می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دهگلان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دهگلان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل بارش شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل سیل شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان دهگلان
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 10.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل