جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان داورزن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان داورزن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان داورزن

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان داورزن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان داورزن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان داورزن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان داورزن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان داورزن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان داورزن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان داورزن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان داورزن
 • شیپ فایل بارش شهرستان داورزن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان داورزن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان داورزن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل سیل شهرستان داورزن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان داورزن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان داورزن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان داورزن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان داورزن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان داورزن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان داورزن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان داورزن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان داورزن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان داورزن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان داورزن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان داورزن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان داورزن
 • شیپ فایل سدهای شهرتان داورزن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان داورزن
 • شیپ فایل معادن شهرستان داورزن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان داورزن
 • شیپ فایل شیب شهرستان داورزن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان داورزن
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان رضوی

 

حجم فایل: 27.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با داورزن، اینجا