جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان دالاهو

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان دالاهو که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان دالاهو می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل بخش های شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان دالاهو
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان دالاهو
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل بارش شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل سیل شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان دالاهو
 • شیپ فایل محدوده استان کرمانشاه

 

حجم فایل: 22.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل