جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چگنی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چگنی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان چگنی می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چگنی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چگنی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چگنی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چگنی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چگنی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چگنی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چگنی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چگنی
 • شیپ فایل بارش شهرستان چگنی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چگنی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چگنی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل سیل شهرستان چگنی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چگنی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان چگنی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چگنی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان چگنی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چگنی
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 21.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل