جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چگنی

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چگنی که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان چگنی

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چگنی
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چگنی
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چگنی
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چگنی
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چگنی
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چگنی
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چگنی
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چگنی
 • شیپ فایل بارش شهرستان چگنی
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چگنی
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چگنی
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل سیل شهرستان چگنی
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چگنی
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان چگنی
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چگنی
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان چگنی
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چگنی
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چگنی
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چگنی
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چگنی
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چگنی
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چگنی
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان چگنی
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چگنی
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چگنی
 • شیپ فایل معادن شهرستان چگنی
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل شیب شهرستان چگنی
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چگنی
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان چگنی
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان چگنی
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 30.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان چگنی، اینجا