جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان چالوس

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان چالوس که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان چالوس

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان چالوس
 • شیپ فایل بخش های شهرستان چالوس
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان چالوس
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان چالوس
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان چالوس
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان چالوس
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان چالوس
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان چالوس
 • شیپ فایل بارش شهرستان چالوس
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان چالوس
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان چالوس
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل سیل شهرستان چالوس
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان چالوس
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان چالوس
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان چالوس
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان چالوس
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان چالوس
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان چالوس
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان چالوس
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان چالوس
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان چالوس
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان چالوس
 • شیپ فایل دشت های شهرستان چالوس
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان چالوس
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان چالوس
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان چالوس
 • شیپ فایل سدهای شهرستان چالوس
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان چالوس
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل شیب شهرستان چالوس
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان چالوس
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان چالوس
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان چالوس
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 40.2 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان چالوس، اینجا