جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بروجن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بروجن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان بروجن می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بروجن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بروجن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بروجن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بروجن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بروجن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بروجن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بروجن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بروجن
 • شیپ فایل بارش شهرستان بروجن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بروجن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بروجن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل سیل شهرستان بروجن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بروجن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بروجن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بروجن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بروجن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بروجن
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 33.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل