جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بروجن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بروجن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بروجن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بروجن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بروجن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بروجن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بروجن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بروجن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بروجن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بروجن
 • شیپ فایل بارش شهرستان بروجن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بروجن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بروجن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل سیل شهرستان بروجن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بروجن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بروجن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بروجن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بروجن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بروجن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بروجن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بروجن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بروجن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بروجن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بروجن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بروجن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بروجن
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بروجن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بروجن
 • شیپ فایل سدهای شهرتان بروجن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بروجن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل شیب شهرستان بروجن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بروجن
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان بروجن
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بروجن
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 47.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بروجن، اینجا