جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بستان آباد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بستان آباد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان بستان آباد می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بستان آباد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بستان آباد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل بارش شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل سیل شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بستان آباد
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

حجم فایل: 5.9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل