جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بشرویه

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بشرویه که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان بشرویه می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بشرویه
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بشرویه
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل بارش شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل سیل شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بشرویه
 • شیپ فایل محدوده استان خراسان جنوبی

 

حجم فایل: 36.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل