جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بروجرد

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بروجرد که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بروجرد

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بروجرد
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بروجرد
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل بارش شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل سیل شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل شیب شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بروجرد
 • شیپ فایل محدوده استان لرستان

 

حجم فایل: 28.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بروجرد، اینجا