جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بناب

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بناب که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بناب

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بناب
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بناب
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بناب
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بناب
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بناب
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بناب
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بناب
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بناب
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بناب
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بناب
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بناب
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بناب
 • شیپ فایل بارش شهرستان بناب
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بناب
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بناب
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بناب
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بناب
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بناب
 • شیپ فایل سیل شهرستان بناب
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بناب
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان بناب
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بناب
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان بناب
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بناب
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بناب
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بناب
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بناب
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بناب
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بناب
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بناب
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بناب
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بناب
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بناب
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بناب
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بناب
 • شیپ فایل سدهای شهرستان بناب
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بناب
 • شیپ فایل معادن شهرستان بناب
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بناب
 • شیپ فایل شیب شهرستان بناب
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بناب
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان بناب
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 7.83 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل 

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بناب، اینجا