جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بن

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بن که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بن
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بن
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بن
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بن
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بن
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بن
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بن
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بن
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بن
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بن
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بن
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بن
 • شیپ فایل بارش شهرستان بن
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بن
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بن
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بن
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بن
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بن
 • شیپ فایل سیل شهرستان بن
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بن
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بن
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بن
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بن
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بن
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بن
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بن
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بن
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بن
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بن
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بن
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بن
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بن
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بن
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بن
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بن
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بن
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بن
 • شیپ فایل شیب شهرستان بن
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بن
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بن
 • شیپ فایل محدوده استان چهارمحال و بختیاری

 

حجم فایل: 12.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بن، اینجا