جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان بندر ماهشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بندر ماهشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بندر ماهشهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بندر ماهشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بندر ماهشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان بندر ماهشهر
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 18.4 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بندر ماهشهر، اینجا