جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بهار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بهار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان بهار می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بهار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بهار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بهار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بهار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بهار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بهار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بهار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بهار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بهار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بهار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بهار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بهار
 • شیپ فایل بارش شهرستان بهار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بهار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بهار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بهار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بهار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بهار
 • شیپ فایل سیل شهرستان بهار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بهار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بهار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بهار
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بهار
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بهار
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بهار
 • شیپ فایل محدوده استان همدان

 

حجم فایل: 9 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل