جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان باغملک

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان باغملک که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان باغملک می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان باغملک
 • شیپ فایل بخش های شهرستان باغملک
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان باغملک
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان باغملک
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان باغملک
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان باغملک
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان باغملک
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان باغملک
 • شیپ فایل بارش شهرستان باغملک
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان باغملک
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان باغملک
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل سیل شهرستان باغملک
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان باغملک
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان باغملک
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان باغملک
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان باغملک
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان باغملک
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان باغملک
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 38.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل