جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بابلسر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بابلسر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بابلسر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بابلسر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بابلسر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل بارش شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل سیل شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل شیب شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بابلسر
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 2.46 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان بابلسر، اینجا