جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بابل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بابل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان بابل می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بابل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بابل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بابل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بابل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بابل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بابل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بابل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بابل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بابل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بابل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بابل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بابل
 • شیپ فایل بارش شهرستان بابل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بابل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بابل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بابل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بابل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بابل
 • شیپ فایل سیل شهرستان بابل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بابل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بابل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بابل
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان بابل
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان بابل
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان بابل
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 19.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل