جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان آزادشهر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آزادشهر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان آزادشهر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آزادشهر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آزادشهر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل بارش شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل سیل شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل معادن شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل شیب شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان آزادشهر
 • شیپ فایل محدوده استان گلستان

 

حجم فایل: 19.6 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با آزادشهر، اینجا