جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آوج

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آوج که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آوج می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آوج
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آوج
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آوج
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آوج
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آوج
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آوج
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آوج
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آوج
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آوج
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آوج
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آوج
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آوج
 • شیپ فایل بارش شهرستان آوج
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آوج
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آوج
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آوج
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آوج
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آوج
 • شیپ فایل سیل شهرستان آوج
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آوج
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آوج
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آوج
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آوج
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آوج
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آوج
 • شیپ فایل محدوده استان قزوین

 

حجم فایل: 25.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل