جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان ارسنجان

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان ارسنجان که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان ارسنجان

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل بخش های شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان ارسنجان
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان ارسنجان
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل بارش شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل سیل شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل دشت های شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل شیب شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان ارسنجان
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 23.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با ارسنجان، اینجا