جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان اردبیل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اردبیل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان اردبیل می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اردبیل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اردبیل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل بارش شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل سیل شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان اردبیل
 • شیپ فایل محدوده استان اردبیل

 

حجم فایل: 28.5 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل