جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اراک

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اراک که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اراک

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اراک
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اراک
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اراک
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اراک
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اراک
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اراک
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اراک
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اراک
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اراک
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اراک
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اراک
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اراک
 • شیپ فایل بارش شهرستان اراک
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اراک
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اراک
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اراک
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اراک
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اراک
 • شیپ فایل سیل شهرستان اراک
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اراک
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اراک
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اراک
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اراک
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اراک
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اراک
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اراک
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اراک
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اراک
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اراک
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اراک
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اراک
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اراک
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان اراک
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اراک
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اراک
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اراک
 • شیپ فایل معادن شهرستان اراک
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اراک
 • شیپ فایل شیب شهرستان اراک
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اراک
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان اراک
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان اراک
 • شیپ فایل محدوده استان مرکزی

 

حجم فایل: 62.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل