جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اندیمشک

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اندیمشک که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اندیمشک

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اندیمشک
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اندیمشک
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل بارش شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل سیل شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل معادن شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل شیب شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اندیمشک
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 55.1 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با اندیمشک، اینجا