جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

  شیپ فایل های شهرستان اندیکا

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان اندیکا که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان اندیکا

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل بخش های شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان اندیکا
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان اندیکا
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل بارش شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل سیل شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل دشت های شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل سدهای شهرتان اندیکا
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل معادن شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل شیب شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان اندیکا
 • شیپ فایل محدوده استان خوزستان

 

حجم فایل: 68.3 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

دانلود کلیه اطلاعات و داده‌های مرتبط با اندیکا، اینجا