جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آمل

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آمل که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آمل
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آمل
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آمل
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آمل
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آمل
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آمل
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آمل
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آمل
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آمل
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آمل
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آمل
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آمل
 • شیپ فایل بارش شهرستان آمل
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آمل
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آمل
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آمل
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آمل
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آمل
 • شیپ فایل سیل شهرستان آمل
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آمل
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آمل
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آمل
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آمل
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آمل
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آمل
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان آمل
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان آمل
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان آمل
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان آمل
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان آمل
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان آمل
 • شیپ فایل دشت های شهرستان آمل
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان آمل
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان آمل
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان آمل
 • شیپ فایل سدهای شهرستان آمل
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان آمل
 • شیپ فایل معادن شهرستان آمل
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان آمل
 • شیپ فایل شیب شهرستان آمل
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان آمل
 • شیپ فایل پارک ملی شهرستان آمل
 • شیپ فایل مناطق حفاظت شده شهرستان آمل
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان آمل
 • شیپ فایل محدوده استان مازندران

 

حجم فایل: 93.7 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با شهرستان آمل، اینجا