جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان عجب شیر

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان عجب شیر که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان عجب شیر

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل بخش های شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان عجب شیر
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان عجب شیر
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل بارش شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل سیل شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل خطوط تمامی گسل‌ها شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل دشت های شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل دشت و کوه شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل ریل قطار شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل سدهای شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل معادن شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل شیب شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل حیات وحش شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل مناطق حفاظتی شهرستان عجب شیر
 • شیپ فایل محدوده استان آذربایجان شرقی

 

حجم فایل: 15.3مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با عجب شیر، اینجا