جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان آباده

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان آباده که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 26 عدد از شیپ فایل های و لایه های جی ای اس مهم مربوط به شهرستان آباده می باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

 

لیست زیر اسامی لایه های موجود در این پک می باشد. 

 • شیپ فایل محدوده شهرستان آباده
 • شیپ فایل بخش های شهرستان آباده
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان آباده
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان آباده
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان آباده
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان آباده
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان آباده
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان آباده
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان آباده
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آباده
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان آباده
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان آباده
 • شیپ فایل بارش شهرستان آباده
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان آباده
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان آباده
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان آباده
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان آباده
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان آباده
 • شیپ فایل سیل شهرستان آباده
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان آباده
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان آباده
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان آباده
 • شیپ فایل نوع خاک شهرستان آباده
 • شیپ فایل پوشش گیاهی شهرستان آباده
 • شیپ فایل منحنی میزان شهرستان آباده
 • شیپ فایل محدوده استان فارس

 

حجم فایل: 53.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل